Oferta usług

Witamy w ABRUSA.PL sp. z o.o. - były Partner NBB

 

Czym się zajmujemy?

- 70, 22, Z, DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA (także doradztwo   i pośrednictwo inwestycyjne i w obrocie nieruchomościami, business                                     brokerage, M&A, Analiza rynku, Analiza finansowa, etc)

- 78, , , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM

- 82, , , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNA OBSŁUGA BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

- 85, 60, Z, DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJE

- 58, , , DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

- 47, 19, Z, POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

- 73, 20, Z, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

- 62, 01, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM

 

Informacja: abrusa@abrusa.pl